Rozsah poskytované péče

 

Naše pracoviště provádí diagnostiku a ambulantní léčbu onemocnění uší, nosu, vedlejších nosních dutin a krku. Nabízíme rovněž inhalační aerosolovou léčbu při onemocnění horních cest dýchacích a hlasivek.

Zabezpečujeme vstupní a periodické komplexní ORL vyšetření, včetně klinického vyšetření sluchu.

V nabídce služeb naleznete i vyšetření chrápání a dechových spánkových obtíží ve spánkové poradně.

Nedílnou součástí nabídky je vypracovávání soudních znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví otorinolaryngologie.